Reklamace

Facebook Biobooms Instagram Biobooms
Doprava zdarma, nad 1 100 Kč!
Reklamace Reklamace Reklamace Reklamace Reklamace Reklamace Reklamace

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen o prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.

2) Na všechno nabízené zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

3) Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady.

4) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které zavinili prodávající, dodavatel nebo výrobce a vztahuje se na něj záruka.

5) Právo na záruku zaniká v případě, že:

a) k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

b) nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,

d) zanedbáním péče a údržby o zboží,

e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním

f) používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

 

6) Ze záruky jsou také vyjmuty vady, které vznikly při živelní pohromě.

7) Záruka se nevztahuje taktéž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

8) Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedeny níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.

9) https://www.biobooms.sk/eshop/reklamacny-formular

10) Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (nikoli formou e-mailu).

11) Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího podání k poštovní přepravě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

12) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitý způsob zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

13) Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a) při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,

b) při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

c) v případě, že má věc současně alespoň tři vady, které brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz). Stejné právo má kupující pokud se na věci vyskytne stejná vada, která byla již dvakrát opravována a potřetí byla věc zasílána na reklamaci.

d) reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.


14) nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.

15) Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

16) Kontakt: BIOBOOMS s.r.o, Nová 1393/18, 900 28, Ivanka pri Dunaji, www.biobooms.sk

 

V Ivance pri Dunaji, 1. 4. 2015

V poslední době si mnozí z nás uvědomují, do jaké míry ovlivňuje chemie náš život. Potraviny, oblečení, produkty denní potřeby, ale i životní prostředí jsou plné škodlivin. Pokud si vážíte své zdraví či zdraví svých blízkých, milujete přírodu a chcete opravdu žít kvalitně, jste tady správně. Bioprodukty, které Vám nabízíme jsou ideálním řešením pro ty, kteří se rozhodli upřednostnit alternativu přírody před syntetikou. Jsme důslední v jejich výběru a proto dbáme aby každý bioprodukt měl certifikát. Ten Vám zaručí výjimečnou kvalitu a nabízí jistotu, že dostanete produkt, který neobsahuje zbytečnou chemii. Všechny certifikované bioprodukty jsou označeny symbolem organizace, která je certifikovala. Náš sortiment se neustále rozšiřuje a jeho portfolio tvoří biovýrobky renomovaných firem. Všechny patří k etickým výrobcům, dodržují princip fair trade a snaží se minimalizovat negativní dopad výrobního procesu na životní prostředí. Budeme velmi rádi, když se u nás porozhlédnete a věříme, že najdete to, co Vás zajímá nebo to, co potřebujete. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 0905 967 235, rádi Vám pomůžeme a poradíme. Společně tak dokážeme udělat něco pro zdraví, relax či krásu, ale také pro přírodu a životní prostředí. Víme, že Váš domov je Váš svět. Váš eshop ...